Виховна робота

Головна » Виховна робота   
       
Тема виховної роботи школи
 
«Формування і розвиток в учнів екологічної культури
та  потреби у здоровому способі життя»
 
 
               Майбутнє України – за поколінням, що сьогодні в шкільних класах опановує життя, якість якого залежить від рівня розвитку життєвої компетентності.
         Наша школа покликана стати тим місцем для особистості учня і вчителя, де буде духовно збагачуватись кожен учасник навчально – виховного процесу, де буде формуватись громадянська зрілість і особиста відповідальність за свій вклад у національно– культурне відродження України, у розбудову держави.
        На сучасному етапі розвитку суспільства педагогічний колектив школи, розуміючи потребу докорінного переосмислення виховної системи, насамперед виходить з таких позицій:
       1. Визнання того, що школа – навчальний заклад, покликаний відповідати  потребам і                умовам сучасного стану соціального розвитку України та  забезпечувати освітні                      потреби села.
       2. Школа має бути конкурентноздатною й престижною, а це можливо лише в режимі                неперервного розвитку і творчого пошуку прогресивних технологій, методик                          зростання професіоналізму на педагогічному та управлінському рівні.
        Вирішення поставлених завдань можливе лише в атмосфері доброзичливості, довіри, співробітництва, відповідальності на всіх рівнях шкільного педагогічного простору .
       Головна виховна задача, яку ставить перед собою колектив нашої школи: виховання соціально-активної, високоморальної, фізично розвинутої , екологічно-компетентної особистості.
   
 Модель виховної системи школи  
 
       
 
 МЕТА:
      Формування свідомого громадянина – патріота Української держави; інтелектуально розвининеної, духовно і морально зрілої особистістості, готової протистояти викликам глобалізації життя, у якої розвинуті особистісні якості і риси характеру, а спосіб мислення, вчинки та поведінка, спрямовані на формування ціннісного ставлення до соціального і природного довкілля та самої себе.

ЗАВДАННЯ:
Формування особистості – патріота України, який усвідомлює свою належність до                 сучасної європейської цивілізації, підготовлений до життя і чітко орієнтується в                     сучасних реаліях;
Виховання особистості демократичного світогляду й культури, яка не порушує прав і             свобод людини, з повагою ставиться до традицій, культури народів світу;
Забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних         та власних інтересів;
Формування покоління, яке здатне навчатися впродовж життя;
Створення й розвиток цінностей громадянського суспільства;
Формування в учнів національної свідомості, людської гідності;
Виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як         найвищої соціальної цінності, добиватися сумлінного ставлення до уроків фізичної                 культури, спортивних секцій, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу         життя, збереження й зміцнення їхнього фізичного та психічного здоров’я;
Розвиток у дітей та молоді творчих здібностей, підтримка обдарованих дітей і молоді.
 
  
 
 

  

 
 


Новини

    25.01.2023
    КОНКУРС ДЕКЛАМАНТІВ ВІРШІВ ПРО УКРАЇНУ «Я ЛЮБЛЮ УКРАЇНУ»

    .