Національно-патріотичне виховання

Головна » Національно-патріотичне виховання   

 

     Національно-патріотичне виховання є складовою загального виховного процесу підростаючого покоління. Воно формується на прикладах історії становлення Української державності, українського козацтва, героїки визвольного руху, досягнень у галузі політики, освіти, науки, культури і спорту.

Здобувши  незалежність, молода українська держава на початку ХХI  сторіччя переживає тяжкі часи, коли визначаються орієнтири, відбувається переоцінка  цінностей. Побудова і розвиток держави як цивілізованого члена  сві-тового співтовариства неможлива без патріотичного виховання її громадян.  Тому на сучасному етапі в Україні патріотичне виховання розглядається як один з найважливіших компонентів політичної соціалізації. 

    Трансформаційні процеси, що відбуваються у світі та державі, поставили перед сучасною освітою завдання розбудови національної системи виховання, яка має реалізовуватися через виховний простір навчального закладу. Зарадити справі може створення такої моделі освіти, яка виховувала б національно - свідомих громадян України. 
    Враховуючи дані аспекти, беручи до уваги досвід інших шкіл України та враховуючи власні можливості та умови, була розроблена власна модель національно-патріотичного виховання   «Майбутнє України – за поколінням». 
 

 

Завдання виховної діяльності

 • систематизація виховного процесу в навчальному закладі,  його  цілеспрямованість;
 • створення сприятливого простору для самореалізації особистості дитини, розвитку її творчих здібностей, попередження негативних проявів;
 • створення відкритого виховного простору в цілому і в класних колективах;
 • розвиток творчої ініціативи учнів, батьків, учителів;
 • формування громадянської життєвої позиції, участь в  житті школи, в роботі учнівського самоврядування та позашкільних закладів;
 • єдність моральної свідомості та поведінки;
 • реалізація життєвої позиції, активної за формою та моральної за змістом;
 • утвердження у свідомості, почуттях особистості моральних, духовних та історико-культурних цінностей, високої мовної культури;
 • забезпечення взаємодії навчального закладу з усіма соціальними інститутами та координація зусиль суб’єктів виховання.

 

 


Новини

  25.01.2023
  КОНКУРС ДЕКЛАМАНТІВ ВІРШІВ ПРО УКРАЇНУ «Я ЛЮБЛЮ УКРАЇНУ»

  .